Rvstaal adviseert bedrijven en (semi) overheidsinstellingen op basis van meer dan 20 jaar ervaring in projecten.

De diensten bestaan uit “hands on” begeleiding maar ook specialistisch advies bij het management en de beheersing van bouw- en infraprojecten. Vaak regeert de waan van de dag in projecten. Rvstaal adviseert en ondersteunt bij het structureren van processen in (IPM) projectteams en de projectomgeving. 
Partijen waar of via welke ik tot op heden aan grote projecten werkte zijn onder meer:  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Drents Overijsselse Delta, AnteaGroup, Rijkswaterstaat, Provincie Flevoland, Havenbedrijf Rotterdam, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, gemeente Amsterdam, Zoetermeer en Lansingerland, Ingenieursbureau Witteveen+Bos en TASK bv. 

Projectbeheersing en andere thema’s.

Reinart van Staalduine is actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie.

www.kristalcompagnie.nl

Recente projecten/opdrachten:

 • 2019 – heden Manager Programmabeheersing (Omgevingswet) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 2017 – heden Manager Projectbeheersing (HWBP) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 • 2017 Manager Projectbeheersing (HWBP) Waterschap Drents Overijsselse Delta 
 • 2016 Provincie Flevoland, Manager Projectbeheersing, Infra Lelystad Airport
 • 2016 Rijkswaterstaat risicomanagement en planning, risicomanager en projectleider bij grote infrastructurele en waterprojecten;
 • 2016 Authoridad Canal de Panama; risicomanagement als onderdeel van het Masterplan voor de ontwikkeling van 1200 hectare bedrijventerrein naast de sluizen in het Panamakanaal nabij Panama City. link
 • 2012 -2015 projectbeheersing Havenbedrijf Rotterdam, herontwikkeling RDM terrein, industrieel erfgoed, vastgoed, openbaar gebied, kade(muren), pieren en water (baggeren)

Werkgebieden/skills

 • integrale projectbeheersing, projectmanagement en omgevingsmanagement
 • interface management
 • kwaliteitsmanagement (SCB)
 • financiële bewaking binnen projecten en programma’s
 • risicosessies, implementatie risicomanagement
 • risicomanagement bij waterschappen
 • projectplanning

Rvstaal staat voor een pragmatische, kritische aanpak met als uitgangspunt integrale projectbeheersing en projectsturing vanuit het risicomanagement.

Tijd, geld en risico’s zijn altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Bel of mail voor een afspraak:

06-1940 1776

“Bij de grotere ruimtelijke projecten is het voor mij de grootste en interessantste uitdaging om de interactie tussen verschillende partijen en belanghebbenden zo goed mogelijk te laten verlopen. Communicatie is altijd de sleutel.”