afbeelding: Versterking Hoogwaterkering Den Oever

“Grote projecten kunnen niet zonder  beheersing”

Rvstaalconsult brengt rust in het project, weg met de waan van de dag.

 

Rvstaal adviseert bedrijven en (semi) overheidsinstellingen op basis van meer dan 20 jaar ervaring in projecten.

De diensten bestaan uit “hands on” begeleiding maar ook specialistisch advies bij het managen en de beheersing van bouw- en infraprojecten, nat en droog, of daaraan gerelateerde meer procesmatige projecten zoals de invoering van de Omgevingswet. Vaak regeert de waan van de dag in projecten. Rvstaal adviseert en ondersteunt bij het structureren van processen in (IPM) projectteams en de projectomgeving om rust te creëren en de focus te verleggen naar het vooruitkijken. Risico’s verkleinen, kansen benutten en optimale voorspelbaarheid.  

Partijen waar of via welke ik tot op heden aan grote projecten werk of werkte zijn onder meer: Ministerie van BZK, Hoogheemraadschappen, Waterschappen, AnteaGroup, Rijkswaterstaat, Provincie Flevoland, Havenbedrijf Rotterdam, Provincie Noord-Holland, Amsterdam, Zoetermeer en Lansingerland, Ingenieursbureau Witteveen+Bos en TASK bv.

Reinart van Staalduine is actief lid van de Kristalcompagnie.